Με τρομάζει ο κόσμος ΣΑΣ…

Με τρομάζει ο κόσμος ΣΑΣ...

Στον όμοφρο τον κόσμο μου πάλι θα ταξιδέψω
εκεί όλους τους κόμπους μου απ’την αρχή θα πλέξω
Είμαι από αυτούς που θέλησαν να ζήσουν στο πιο πέρα
δεν με τρομάζει αυτό όσο του κόσμου η φοβέρα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s